Implementering af nyt lønsystem

Få hjælp til implementering af nyt lønsystem hos Høgsbro+

Står din virksomhed overfor at skulle implementere et nyt lønsystem, hjælper vi naturligvis gerne med denne del, som uvildig og eksterne konsulenter. Både i processen med at vælge det korrekte lønsystem til behovene i jeres virksomhed og under implementeringen. Hvor vi kan bidrage til planlægning, test og optimal opsætning, så det nye lønsystem fungerer bedst muligt efter implementering, når lønfunktionen skal bruge det nye lønsystem.

Vi har implementeret forskellige lønsystemer siden 2016 og vi har en grundig systematik til at afdække jeres behov i forhold til det nye lønsystem, så I kommer i mål bedst muligt.

1. Analyse

I den første fase af implementeringen analyserer vi jeres nuværende løsning, for at identificere elementerne i jeres nuværende lønbehandling. Punkterne i denne fase er: 

 • Opstartsmøde med fokus på beskrivelse af jeres nuværende løsning
 • Vi udarbejder projektplanen for implementeringen i samarbejde med jer
 • Udtræk af de nuværende medarbejderdata
 • Uddannelse af jeres lønmedarbejdere
 • Workshops om opsætning af det nye lønsystem

2. Konfiguration

Efter analysefasen går vi i gang med at konfigurere jeres nye lønsystem, så opsætningen passer til jeres ønsker som vi har identificeret i analysefasen. I konfigurationsfasen arbejder vi med:

 • Opsætning af lønsystem efter godkendelse af projektplan og implementeringsdokument
 • Indlæsning af de medarbejderstamdata vi har udtrukket fra jeres tidligere lønsystem
 • Indlæsning af saldi fra jeres nuværende lønsystem efter den sidste lønkørsel i jeres nuværende system

3. Brugertest

For at vi er sikre på at I er fortrolige med det nye lønsystem tester vi det sammen med jer, vi vil ofte anbefale at I undersøger muligheden for kurser hos leverandøren af jeres nye lønsystem, i brugertesten skal I igennem følgende punkter:

 • Statusmøder til understøttelse af brugertest
 • Parallelkørsel, hvor vi sammenligner output fra jeres tidligere lønsystem med output fra det nye lønsystem
 • Eventuelle rettelser til opsætning
 • Funktionstest af det nye lønsystem
 • Godkendelse af test

4. Produktion

Den sidste fase i implementeringsforløbet, er produktionsfasen. I denne fasegør vi systemet klar til brug og bliver sikre på, at det hele er klart til at gå i produktion. I den sidste fase skal vi igennem:

 • Indlæsning af startsaldi
 • Klargøring og gennemførsel af første lønkørsel i det nye lønsystem
 • Support ved anden lønkørsel
 • Godkendelse af implementeringsforløb

Høgsbro+ implementeringskonsulenter

Vi er godkendt LessorLøn og Zenegy Partner, men implementerer derudover også på en række andre lønsystemer.

Vi har et hold af dygtige implementeringskonsulenter klar til at afdække din virksomheds behov for et nyt lønsystem, samt til at sørge for at virksomheden følger den gældende lovgivning – og ikke mindst udbetaler korrekt løn.

Under forløbet vil vi hjælpe med at afdække jeres behov, så I vælger det lønsystem, der passer bedst til jeres virksomhed. Derefter planlægger vi processen sammen med jer, opsætter lønsystemet og tilpasser det efter jeres ønsker, hvorefter vi laver omfattende tests, så vi sikrer, at løn, bogføring og indberetninger er korrekte.

Supportaftale inklusive backupløsning

Når jeres lønsystem er i drift, tilbyder vi også en supportaftale med et fast antal timer til rådighed hver måned. Denne aftale indeholder også en backupløsning (link til side: lønberedskab), hvor vi med kort varsel kan overtage lønbehandlingen ved pludseligt opstået fravær i jeres lønafdeling.

 • Procesbeskrivelse
 • Effektivising af arbejdsgange
 • Risikoafdækning
 • Sparring til ledelse
 • Systemforståelse
 • Overblik over økonomifunktionens opgaver

Vil du vide mere om implementering af nyt lønsystem?

Er du interesseret i at få mere at vide om de services, vi kan tilbyde dig i forbindelse med implementering af nyt lønsystem, så udfyld vores kontaktformular her.