Privatlivspolitik

HVEM ER VI

Høgsbro+ ApS er et konsulenthus, som blev grundlagt i 2016 af 2 partnere, og som i dag rummer både løneksperter, bogholdere, optimering og HR medarbejdere. Foruden vor faglighed, er et af vore vigtigste værdisæt, nærhed og den direkte kommunikation til både kolleger og kunder.
Vores adresse er:
Knudsvej 44C
4000 Roskilde
CVR 38243675


HVILKE PERSONLIGE DATA VI INDSAMLER OG HVORFOR VI INDSAMLER DET

KOMMENTARER

Når besøgende skriver kommentarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommentarformularen, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.

MEDIER

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokalitetsdata (EXIF GPS) inkluderet. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokalitetsdata fra billeder på webstedet.

COOKIES

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmeligehed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accpeterer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

INDLEJRET INDHOLD FRA ANDRE WEBSTEDER

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

HVOR LÆNGE VI GEMMER DINE DATA

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

HVILKE RETTIGHEDER HAR DU OVER DINE DATA

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

HVOR VI SENDER DINE DATA

Besøgendes kommentarer kan muligvis blive kontrolleret af en automatisk spam-genkendelse tjeneste.

OPLYSNINGSPLIGT JF. PERSONDATAFORORDNINGEN

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside eller fx ved jobansøgning, skal du vide:

 • at du altid kan kontakte os som dataansvarlige på mail info@h-plus.dk.
 • at formålet kan være salg, service, markedsføring og lign, samt at vurdere jobansøgeres kvalifikationer.
 • at retsgrundlaget kan være aftale/kontrakt, fx i forbindelse med ansættelseskontrakt.
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger og vi gemmer kun oplysninger, som er helt nødvendige til formålet.
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,
 • at tidligere kunders data slettes 5 år + indeværende år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser),
 • at oplysninger slettes 2 år efter afslag på jobansøgning – ved ansættelse fortsættes opbevaringen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, foto til hjemmeside, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) – og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen
 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

OPLYSNINGSPLIGT JF. HVIDVASKLOVEN

Høgsbro+ er som alle andre eksterne bogholdere omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Det betyder at vi ved lov er forpligtet til at indsamle og opbevare vores kunders identitetsoplysninger. Ved indgåelse af et nyt kundeforhold er vi derfor forpligtet til at indhente kundens CPR- og CVR-nr. samt en række andre identitetsoplysninger – afhængig af, hvilken type virksomhed der er tale om.

Vi er desuden forpligtet til at undersøge transaktioner og mistænkelige forespørgsler, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse er vi også forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet.”