Optimering & digitalisering

Optimering og digitalisering omhandler automatisering af opgaver og processer

Når vi taler om optimering og digitalisering, så går det reelt ud på at automatisere en rækker opgaver og processer inden for økonomi og HR. Formålet er at give dig og dine medarbejdere tid til at fokusere på udvikling af jeres virksomhed, så dén optimeres.

Spar tid

Ved at optimere opgaver, systemer og processer kan den enkelte medarbejder spare tid og tilmed fokusere på andre opgaver i virksomheden.

Besparelse

Ved implementering af vores optimerings løsninger garanterer vi en besparelse. Vores erfaringer viser der både vil være besparelser og udvidelse af kompetencer hos medarbejderne.

Medarbejdertilfredshed

Overlad trygt optimerings projektet hos os – det frigiver ressourcer og skaber glæde blandt medarbejderne.

Integration

Vi arbejder på tværs af systemer, afdelinger, medarbejder, hvilket gør at vi kan løse problemer som ikke kan løses i dagligdagen.

Step 1

IDENTIFICERING AF PROCESS

Sammen med jer identificerer vi en eller flere processer/opgaver, hvor det vil kunne give mening at implementere en optimeret løsning. Vores erfaringer er, at for at en optimereret løsning skal skabe værdi for jer, kræver det opfyldt mindst en af tre scenarier: Besparelse, frigivelse af ressourcer eller minimering af fejlrisiko. Det hele er en naturlig del af vores procesidentificering.

Step 2

OVERBLIK OVER OPTIMERINGEN

vi fremlægger en konkret plan og budget for udviklingen – dette inkluderer et tidsestimat, beregning af engangsomkostninger, samt om I har behov for fremtidig support.

Step 3

UDVIKLING OG IMPLEMENTERING

Vi stiller bemanding til rådighed til udvikling og implementering af værktøjer, kompetencer og processer. Dette sikrer at vi lever op til kundens forventninger og krav – det er også i denne periode at vi foretager eventuelle justeringer og tilretninger til jeres miljø, hvis noget skulle ændres.

Step 4

LØBENDE SUPPORT OG JUSTERINGER

Vi er naturligvis til rådighed for løbende support. Skulle i ønske videreudvikling eller tilretninger til nye forhold i jeres virksomhed, så sker dette til en aftalt timepris eller fast honoraraftale. Vi er fleksible på vores løsninger.

Ønsker du hjælp til optimering og digitalisering af din økonomi og HR?

Kontakt os i dag og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig i gang med optimering og digitalisering af din virksomheds økonomi og/eller HR.